ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

3500+ εκπαιδεύομενοι από τις παρακάτω χώρες έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματά μας.

Australia
Azerbaijan
Canada
Denmark
France
Germany
Ghana
Greece
Hong Kong
India
Italy
Latvia
Nigeria
Qatar
Russia
The Netherlands
UK
USA