ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι χρήσιμες γνώσεις για την καριέρα τους, την εργασία τους, την επιχείρησή τους και την καθημερινότητά τους, και να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος μέσα από μία απλή, ευέλικτη και φιλική προς το χρήστη μεθοδολογία. Οι ενότητες (περιεχόμενα) του προγράμματος δίδονται στη συνέχεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτύου.

Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να φτιάξουν το Προσωπικό τους Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα επιλέγοντας ποιες ημέρες και ποιες ώρες της εβδομάδας θα αφιερώσουν στο πρόγραμμά τους (για μελέτη, παρακολούθηση ηλεκτρονικών διαλέξεων κλπ).

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: νέα τμήματα ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, και οι εκπαιδευόμενοι  μπορούν να επιλέξουν πότε θα ξεκινήσουν το πρόγραμμά τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: για την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την παρακάτω Αίτηση Εγγραφής:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 1) σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, 2) σε απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία και 3) σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) που θέλουν να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email) και δεν απαιτείται να έχουν προηγούμενες σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος ή άλλο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων γίνεται με ΤΕΣΤ και εργασία. Απονέμεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (με όλα τα στοιχεία και χαρακτηριστικά του προγράμματος που θα χρειαστούν σε περιπτώσεις εξέλιξης, αξιολόγησης, πρόσληψης, μετακίνησης, εμπλουτισμό βιογραφικού, διασφάλιση θέσης εργασίας  κλπ). Όλα τα έγγραφα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και φέρουν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης (Αριθ. Πρωτοκόλλου).

Στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ – ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ που ακολουθεί θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το παραπάνω πρόγραμμα: