ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ9 FULL-TIME & 9 PART-TIME

Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται τα παρακάτω προγράμματα. Με κλικ στον τίτλο του κάθε προγράμματος μπορείτε να δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.