ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ5 FULL-TIME & 5 PART-TIME

Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται τα παρακάτω προγράμματα. Με κλικ στον τίτλο του κάθε προγράμματος μπορείτε να δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.